PROVERSO Bemanning är ett företag som sedan år 2000 arbetar med uthyrning och rekrytering av välutbildade, kvalificerade, engagerade läkare och sjuksköterskor med lång yrkeserfarenhet.

Vi samarbetar med både kommunala och privata vårdgivare och är en av leverantörerna till Lunds, Malmö, Landskrona, Eslöv och Kävlinge kommun avseende bemanning av hälso- och sjukvård.
Vi erbjuder flexibla, högkvalitativa och kostnadseffektiva personallösningar efter varje kunds behov.

Med PROVERSO Bemanning som samarbetspartner får ni tillgång till kompetent personal både vid akut och långvarig personalbrist.

Vi erbjuder flexibla, högkvalitativa och kostnadseffektiva personallösningar efter varje kunds behov inom:

- Hemsjukvård inom offentlig och privat sektor
- Öppenvård
- Psykiatri Habilitering
- Elevhälsa
- Äldreomsorg
- Palliativ vård
- Forskning/Kliniska prövningar